bytte og/eller installere vannmåler?

Du reagerer kanskje på at de kommunale avgiftene blir stadig høyere. Huseiernes Bokostnadsindeks viser at det er tilfelle. Vanngebyret er en stor del av de kommunale avgiftene og dette gebyret har økt med 32 prosent de siste ti årene. Men det finnes en måte å spare på, særlig hvis boligen er stor og det bor få personer der.

-For mange som bor romslig sammen med få personer, vil det lønne seg å bruke vannmåler. Da betaler du for hvor mye vann du eller dere faktisk bruker, ikke etter hvor stor boligen er. Utskiftningen innebærer en overgang til fjernavleste målere med tilhørende gateway (liten hvit boks), som festes i nær tilknytning til vannmåler. For å gi våre rørlegger tilgang til vannmåleren i hus/bygget, er det viktig at det er en person til stede når arbeidet skal utføres. Etter at din gamle måler er byttet til fjernavlest vannmåler, er det ikke lenger nødvendig å sende inn manuell avlesning av måleren. Den vil likevel bli avregnet én gang i året ved årsoppgjøret, slik som i dag.

Informasjon om de nye vannmålerne.

De nye vannmålerne vi leverer er iht. Forskrift om krav til vannmålere, FOR-2007-12-21-1745 . De sender vannforbruksdata automatisk til kommunen. Målerne er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling.

Hva skjer etter måler er installert?

Når måler er installert så melder vi inn installasjonen til Kommunen. Neste steg er at kommunen kommer til deg for å plombere måleren. Beregning av betaling for vannet starter allikevel fra den dagen måler er installert og starter å måle. Har du spørsmål om skifte av vannmåler eller ønsker du å bestille en vannmåler?

VI UTFØRER ALT AV RØRLEGGERARBEID!

24 timer i døgnet, 365 dager i året
Vi dekker områder som:
Oslo øst, Oslo sentrum, Oslo vest, Storo, Holmenkollen, Ullern, Vinderen, Majorstuen, Smedstad, Slemdal, Gamle Oslo, Alna, Frogner, Ammerud, Romsås, Høybråten, Stovner, Grorud, Nordstrand, St. Hanshaugen, Sagene, Bjølsen,  Ullevål, Grünerløkka, Hele Viken inkludert Asker, Bærum, Romerike og Follo.

Kontakt oss:

© 2022-2024 Trendy Rør AS

Vi tar forbehold om skrivefeil og feil priser på nettsiden